وزارت کشور

وزارت کشور: هرگونه فعالیت انتخاباتی پیش از اعلام رسمی اسامی نامزدها تخلف است

سخنگوی وزارت کشور گفت: هرگونه فعالیت انتخاباتی پیش از اعلام رسمی اسامی نامزدها تخلف و تمرد از قانون است.

مطالعه بیشتر »وزارت کشور: هرگونه فعالیت انتخاباتی پیش از اعلام رسمی اسامی نامزدها تخلف است

وزارت کشور: همه واجدان شرایط کاندیدا شوند

رئیس ستاد انتخابات کشور از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس نهم خواست ثبت نام خود را به دقیقه نود موکول نکنند و به همه کسانی که توانایی حضور در مجلس را دارند توصیه کرد برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی مجلس نهم ثبت نام کنند.

مطالعه بیشتر »وزارت کشور: همه واجدان شرایط کاندیدا شوند