شرایط ثبت نام

شرایط داوطلبان خاص شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

الف : آیین نامه اجرائی

ماده 47 ( اصلاحی 15/6/1385 ) – داوطلبان عضویت در شوراها در مهلت مقرر با مراجعه به فرمانداری و ارائه مدارک مورد نیاز شخصاً پرسشنامه اعلام داوطلبی را در حضور مسئول ثبت نام تکمیل می نمایند . مسئول ثبت نام پس از دریافت و تطبیق مشخصات سجلی داوطلب با اصل شناسنامه ، رسید مدارک و پرسشنامه را به وی تسلیم می دارد . ( فرم شماره 17 )

ب : قانون شوراها
ماده 26 ( اصلاحی 27/8/1386 ) – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :
الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
ب – حداقل سن 25 سال تمام .
ج – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلق فقیه .

مطالعه بیشتر »شرایط داوطلبان خاص شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

مدارک تحصیلی مورد نیاز برای داوطلبان انتخابات شوراها

 اطلاعیه شماره 5 ستاد انتخابات کشور در خصوص تبیین مجدد مدارک تحصیلی مورد نیاز جهت اعلام داوطلبی در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و… مطالعه بیشتر »مدارک تحصیلی مورد نیاز برای داوطلبان انتخابات شوراها

اعلام شرایط کاندیداتوری برای انتخابات شوراها

انتیران: رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استان تهران با تشریح شرایط کاندیداتوری اقشار صلاحیت دار جامعه برای کاندیداتوری در انتخابات… مطالعه بیشتر »اعلام شرایط کاندیداتوری برای انتخابات شوراها