مجریان انتخابات

بی‌طرفی در برخورد با جريان‌های سياسی مختلف اولويت مجريان انتخابات باشد

دبيركل دفتر تحكيم وحدت با تاكيد بر اهميت رعايت ادب و انصاف در برابر رقيب انتخاباتي گفت: گروه‌ها و احزاب سياسي اثبات خود را در نفي ديگران دنبال نكنند، به معرفي خود بپردازند نه تخريب ديگران.

مطالعه بیشتر »بی‌طرفی در برخورد با جريان‌های سياسی مختلف اولويت مجريان انتخابات باشد