حوزه انتخابیه

ثبت نام 7 داوطلب نمایندگی مجلس در حوزه تنکابن

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در مازندران گفت: برای انتخابات میاندوره‌ای مجلس شواری اسلامی در حوزه تنکابن، رامسر و عباس‌آباد تاکنون 7 داوطلب نمایندگی ثبت‌نام… مطالعه بیشتر »ثبت نام 7 داوطلب نمایندگی مجلس در حوزه تنکابن