حاشیه ها

حاشیه های چهارمین روز نامنویسی انتخابات 90

 چهارمین روز نام نویسی از داوطلبان نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ستاد انتخابات كشور نویدبخش آن بود كه انتخابات پرشوری در پیش است؛ چرا كه چهره هایی با نگاه و گرایش سیاسی مختلف با نام نویسی، آمادگی خود را برای حضور در میدان رقابت انتخاباتی اعلام كرده اند.

مطالعه بیشتر »حاشیه های چهارمین روز نامنویسی انتخابات 90