جوانان

جوانان در انتخابات آتی شورای شهر نقش پررنگی خواهند داشت

يكي از بحث‌هايي كه در بين برخي از جوانان مجرب وجود دارد اين است كه حداقل افراد متقاضي ؛ داراي چندين سال مثلاً ٥ سال سابقه مديريتي بتوانند در ليست قرار بگيرند.

مطالعه بیشتر »جوانان در انتخابات آتی شورای شهر نقش پررنگی خواهند داشت