جبهه ایستادگی

ايستادگي، علي مطهري را در ليست گذاشت

رئیس ستاد انتخابات جبهه ایستادگی ایران اسلامی گفت: طبق آخرین تصمیم‌گیری‌ها جبهه ایستادگی ایران اسلامی پنج نفر از لیست جداگانه خود در تهران را به‌طور قطعی و نهایی انتخاب کرد.

مطالعه بیشتر »ايستادگي، علي مطهري را در ليست گذاشت