تبلیغات

رقابت مجازی، روی خط قرمزهای انتخابات/ هر کاندیدا یک کانال تلگرام!

برخی کاندیداها و طرفدارانشان تبلیغات زودهنگام را در فضای مجازی آغاز کرده اند، و با تخریب دیگر اشخاص درحال عبور از خط قرمز های قانون انتخابات هستند.

مطالعه بیشتر »رقابت مجازی، روی خط قرمزهای انتخابات/ هر کاندیدا یک کانال تلگرام!