کاندیداهای دوره دهم ائتلاف

دکتر علي مطهري

  متولد 1336 تهران دکتراي فلسفه استاد دانشگاه نماينده مردم تهران در دوره هشتم و نهم مجلس شوراي اسلامي مديريت علمي انتشارات صدرا

دکتر احمد توکلي

متولد 1330 بهشهر دکترای اقتصاد و تحصیل در سطح مقدمات علوم حوزوی استاد دانشگاه نماینده دوره های اول، هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی