لاريجاني: شاهد برخی بی‌اخلاقی‌ها در رقابت‌های انتخاباتی هستیم

لاريجاني: شاهد برخی بی‌اخلاقی‌ها در رقابت‌های انتخاباتی هستیم

رئیس مجلس گفت: این که برخی برای خارج کردن نماینده ای از میدان رقابت انتخابات مجلس، به وی تهمت بزنند یا موضوع‌های خلاف واقعی را به دیگری نسبت دهند، به هیچ وجه شایسته و در شأن انتخابات مجلس شورای اسلامی نیست.

مطالعه بیشتر »لاريجاني: شاهد برخی بی‌اخلاقی‌ها در رقابت‌های انتخاباتی هستیم