کاندیدای انتخابات شوراها

مهلت ۷ روزه هیئت‌های نظارت برای بررسی صلاحیت‌ نامزد انتخابات شوراها

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور گفت: هیئت‌های نظارت ۷ روز زمان دارند تا بررسی صلاحیت کاندیدای انتخابات شوراها را انجام دهند.

مطالعه بیشتر »مهلت ۷ روزه هیئت‌های نظارت برای بررسی صلاحیت‌ نامزد انتخابات شوراها