مشایی

رمضانی: مشایی از تمدن ایرانی بهره‌برداری سیاسی می‌کند

دبیر شورای هماهنگی ائتلاف کاندیداهای مستقل گفت: افکار مشایی در رابطه با تمدن ایرانی را قبول ندارم؛ چرا که وی از این موضوع بهره‌برداری سیاسی می‌کند.

مطالعه بیشتر »رمضانی: مشایی از تمدن ایرانی بهره‌برداری سیاسی می‌کند