مدارک ثبت نام

مدارک مورد نیاز داوطلبین خاص چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

مدارک لازم جهت ثبت نام از داوطلبین چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران به شرح زیر است: 1-    اصل شناسنامه عکس دار. 2-    دو… مطالعه بیشتر »مدارک مورد نیاز داوطلبین خاص چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا