حوزه های انتخابیه

اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تغییر در تعداد نمایندگان ۲۲ استان کشور

فارس: کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با تصویب اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه، حوزه‌های انتخابیه در 22 استان کشور را تغییر داد و 20 نماینده به مجموع نمایندگان مجلس اضافه کرد.

مطالعه بیشتر »اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تغییر در تعداد نمایندگان ۲۲ استان کشور