حوزه ان%

ثبت نام رئیس شورای هماهنگی ائتلاف کاندیداهای مستقل در فرمانداری تهران

رئیس شورای هماهنگی ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، صبح امروز با حضور در فرمانداری تهران، به عنوان کاندیدای مستقل حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، ثبت نام کرد.

مطالعه بیشتر »ثبت نام رئیس شورای هماهنگی ائتلاف کاندیداهای مستقل در فرمانداری تهران