تخریب

برای رقیب انتخاباتی پرونده‌سازی نکنیم

 آیت الله سید محمود علوی عضو مجلس خبرگان رهبری اخلاق سیاسی را برای مدیران سیاسی و نمایندگان مجلس لازم و ضروری دانست و افزود: فردی که می خواهد مسئولیتی را در نظام بپذیرد باید ادب و اخلاق سیاسی را لحاظ کند ضمن آنکه نباید برای رسیدن به اهداف سیاسی از ارزشهای اخلاقی عبور کنیم.  

مطالعه بیشتر »برای رقیب انتخاباتی پرونده‌سازی نکنیم