20 ليست معروف انتخابات مجلس نهم تهران – 12 اسفند

20  ليست در حوزه انتخابيه تهران براي انتخابات مجلس نهم اعلام حضور كرده اند.
 در تهران براي انتخابات مجلس نهم ليستهاي انتخاباتي جبهه متحد، جبهه پايداري انقلاب اسلامي، جبهه توحيد و عدالت، راه ملت و پيروان ولايت (ائتلاف بزرگ اصولگرايان)، جنبش عدالت و مهرورزي، ائتلاف آبادگران جهادي، جبهه حاميان ولايت، جبهه دانشگاهيان انقلاب اسلامي، شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي با عنوان «فهرست وحدت» ، جبهه اتحاد ملي و انسجام اسلامي، جبهه بصيرت و بيداري اسلامي، حزب تمدن اسلامي، صداي ملت، جبهه جوانان ايران امروز، حزب عدالت طلبان ايران اسلامي، جبهه مردمي اصلاحات، جبهه مرد مسالاري و ائتلاف كانديداهاي مستقل سراسر كشور اعلام حضور كرد ه اند. جهت دسترسي شهروندان عزيز تهراني به اين ليستها و اسامي افراد مستقل شركت كننده در انتخابات، فهرست كامل آنها را به شرح ذيل منتشر مي كند.

1) جبهه توحيد و عدالت / گرايش: حاميان دكتر احمدي نژاد

ليست 30 نفره به ترتيب حروف الفبا شامل: حجت الاسلام مرتضي آقاتهراني، فاطمه آليا، الهام امين زاده، ابراهيم انصاريان، نصرت الله اكوانيان، محمد بهمني، حجت الاسلام عبدالله پورمظاهري، حجتالاسلام تسخيري، اصغر جمالي فرد (ابوحنيف)، احسان جهانديده ثابت، حجت الاسلام مرتضي چيت سازيان، غلامعلي حداد عادل، نعم تالله حكيم، حجت الاسلام محمدجمال خليليان اشكذري، حوريه خدايي، فرزاد سليماني، مري مسادات شريف، طيبه صفايي، سيد اصغر علايي، عليرضا عبدالغفاري، مرتضي غرقي، جميله فدوي، ايراندخت فياضي، سي دمهدي قمصري، نويد كاوين، محمد اسماعيل كفايتي، مهدي كوچ كزاده، حسين مظفر، بهنام ملكي و بتول نامجو است.

2) جبهه پايداري انقلاب اسلامي / گرايش: اصولگرا – نزديك به آيت الله مصباح يزدي

لیست 30 نفره شامل؛ حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی، حجت الاسلام روح الله حسینیان، علی اصغر زارعی، حجت الاسلام نبویان، غلامعلی حداد عادل، حجت الاسلام دکتر ناصر سقای ب یریا، مسعود میرکاظمی، محمد سلیمانی، محمد اسماعیل کوثری، مهدی کوچک زاده، فاطمه آلیا، حجت الاسلام حمید رسایی، حجت الاسلام قاسم روانبخش، زهره طبیب زاده نوری، زهره لاجوردی، بتول نامجو، سردار حسن حمیدزاده، بیژن نوباوه، سید مهدی هاشمی، علی خطیبی شریفی، اسماعیل کفایتی، علیرضا مرندی، حجت الاسلام خلیلیان، حجت الاسلام باباپور، حسین طلا،  جوانمردی، محمود دهقانی، محمد حسین استادآقا، جواد محمدی و عل یرضا صفارزاده است.

3) جبهه متحد اصولگرايان / گرايش: اصولگرا نزديك به آيت الله مهدوي كني و آيت الله محمد يزدي

لیست 30 نفره شامل؛ حجت الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، غلامعلی حداد عادل، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی، حجت الاسلام محسن کازرونی، محمدرضا باهنر، محمدنبی حبیبی، علیرضا زاکانی، علیرضا مرندی،حسین فدایی آشتیانی، الیاس نادران، مهرداد بذرپاش، اسماعیل کوثری، حسین مظفر، حجت الاسلام حسین ابراهیمی، مسعود میرکاظمی، اسدالله بادامچیان، زهره طبی بزاده، الهام امی نزاده، زهره الهیان، لاله افتخاری، فاطمه رهبر، پرویز سروری، مجتبی رحماندوست، ابراهیم انصاریان، محمود فرشیدی، علی اصغر خانی، محمد نبی رودکی، حجت الاسلام سید مجتبی میردامادی و حمید فرمانی است.

4) جبهه ايستادگي / گرايش: اصولگرا- نزديك به محسن رضايي

لیست 30 نفره شامل؛ حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد ، علی مطهری ،حجت الاسلام محسن کازرونی، حسین مظفر، محمدرضا باهنر، مهرداد بذرپاش، فرشته محمدعلی، حجت الاسلام علی عسگری، حجت الاسلام مرتضی چیت سازیان، بهنام ملکی ، الهام امین زاده ، لاله افتخاری، حبیب الله حبیبی، ناصر داودی راد، نبی رودکی،پرویز سروری، محمد سلیمانی، فرزاد سلیمانی، طاهره صاحب الزمانی ، علیرضا طاهرنژاد، علی عباسپور تهرانی فرد،حجت الاسلام
غلامرضا مصباحی مقدم،حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب، حسن غفوری فرد، حسین فدائی آشتیانی، ایراندخت فیاض، حمیدرضا کاتوزیان،اسماعیل کوثری ، مصطفی رضا حسینی قطب آبادی و جواد محمدی است.

5) جهادگران ايران اسلامي / گرايش: اصولگرا

لیست 26 نفره شامل؛ وهاب عزیزی، علی مطهری، عبدالله پورمظاهری، مسعود زاهدی اول ،طاهره صاحب الزمانی، ابراهیم انصاریان ،مرتضی غرقی، الهام امین زاده ،حبیب الله حبیبی، ابوالفضل مالی، ناصر داودی راد ، مهدی شیرکوند، سید محمد طباطبایی، بهنام ملکی، سید حسین هاشمی ،حمید رضا جزء معلمی ، حمداله قهرمانی فرد، محمد علی رجائ ینیا، عل یرضا نژا دصاحبی، فرزاد سلیمانی، محمدعلی لطفی، سعید فراهت، لاله افتخاری، پرویز سروری، فهیمه خا نمحمدزاده و صادق احتشامی است.

6) راه ملت و پيروان ولايت (ائتلاف بزرگ اصولگرايان) / گرايش: اصولگرا

لیست 30 نفره شامل؛ حسن غفور یفرد، حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب، علی عباسپور طهرانی فرد، حمیدرضا کاتوزیان، علی مطهری، حجت الاسلام محسن کازرونی، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام علی عسگری، حجت الاسلام حسین ابراهیمی، حجت الاسلام محمد مهدی تسخیری، احمد نی کفر، طاهره نظری ،فهیمه خان محمدزاده، سیدکمال سجادی، علی نقی خاموشی، حسین شیخ الاسلام، مصطفی رضاحسینی قطب آبادی، علیرضا دهقان، حسن زمانی، حمید فرمانی، احمد زمانی ، محمدرضا باهنر، حج تالاسلام سیدمحمدحسن ابوتراب یفرد، رضا برنگی، ابراهیم انصاریان، زهرا سادات میرمؤمنی، حجت الاسلام مرتضی چیت سازان و حجت الاسلام محمد تقدیری است.

7) جنبش عدالت و مهرورزي / گرايش: اصولگرا

لیست 26 نفره شامل؛ حجت الاسلام ابوترابی فرد، لاله افتخاری، حجت الاسلام حسین ابراهیمی، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی، صاحب احسن، سعید اصغری ع یلای، غلامعلی حداد عادل، حجت الاسلام روح الله حسینیان، فهیمه خان محمد زاده، نبی رودکی، پرویز سروری، مهسا سادات شریفی، علیرضا صفارزاده، سید محمد طباطبایی، اسماعیل کوثری، قاسم کریم آبادی، حجت الاسلام کازرونی، مهدی کوچک زاده، حسین مظفر، صالح محقق حضرتی، الیاس نادران، حسین نجابت، حجت الاسلام محمد مهدی تسخیری، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، فرزاد سلیمانی و حجت الاسلام سید مجتبی مظلومان است.

8) جبهه حاميان ولايت  / گرايش: اصولگرا – نزديك به محمدباقر قاليباف

لیست 30 نفره شامل؛ علی مطهری، حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد، عباسعلی اختری، فهیمه خان محمدزاده، علی اصغر خانی، محمدرضا باهنر، حمدالله قهرمان یفرد، سیدحسین هاشمی، حسن زمانی، حمید اسکندری، حجت الاسلام علی عسگری، مرتضی غرقی، حسین شی خالاسلام، حسین مظفر، حمید فرمانی، محمدنبی رودکی، حجت الاسلام محسن کازرونی، بهنام ملکی، سیدکمال سجادی، احمد نیکفر، محمد کوثری، علی عباسپور تهران یفرد، احمد توکلی، مهرداد بذرپاش، سیدحیدر سجادی، حمیدرضا کاتوزیان، رضا حسینی قطب آبادی ، لاله افتخاری، ناصر داوود یراد و علی فرضی پور صائین است.

9) ائتلاف آبادگران جهادي / گرايش: اصولگرا نزديك به محمدباقر قاليباف

لیست 30 نفره شامل؛ محمد نبي رودكي، سيدمحمد حسن ابوترابي، احمد توكلي، محسن كازروني، حميدرضا كاتوزيان، عل ياصغر خاني، حسين مظفر، غلامعلي حدادعادل، حسن غفور يفرد، غلامرضا مصباحي مقدم، علي مطهري، سيدابوالحسن نواب، الهام امي نزاده، الياس نادران، زهره اللهيان، عليرضا زاكاني، حسين فدايي، پرويز سروري، تيمور علي عسگري، محمد نبي حبيبي، لاله افتخاري، محمدرضا باهنر، محمداسماعيل كوثري، سيدعليرضا مرندي، علي عباسپور تهراني، رضا حسيني قط بآبادي، حسن زماني، ابراهيم انصاريان، حميد فرماني و فاطمه رهبر است.

10) صداي ملت (جبهه منتقدين دولت دهم) / گرايش: اصلا ح طلب – اصولگرا

لیست 16 نفره شامل؛ علی مطهری، علی عباسپور تهرانی فرد، حمیدرضا کاتوزیان، حسن غفوری فرد، مصطفی رضا حسینی قطب آبادی، حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب، حجت الاسلام علی عسگری، سید حسین هاشمی، علیرضا محجوب، حسین شیخ الاسلام، حسن زمانی، حجت الاسلام سید محمود ابوالمعالی، سهیلا جلودارزاده، ایراندخت فیاض ، علیرضا دهقان و اکبر ولی زاده است.

11) جبهه اتحاد ملي و انسجام اسلامي / گرايش: اصولگرا

لیست 30 نفره شامل؛ سید ابوالحسن نواب، لاله افتخاری، محمدمهدی تسخیری، فاطمه رهبر، مرتضی چی تسازان، علی مطهری، حسن غفور یفرد، محمدحسن ابوترابی فرد، حسین شیخ الاسلام، حسین ابراهیمی، ابراهیم انصاریان، جواد محمدی، الیاس نادران، اسدالله بادامچیان، حمیدرضا کاتوزیان، محمدرضا باهنر، غلامرضا مصباح یمقدم، احمد توکلی، سید کما لالدین سجادی، محسن کازرونی، حسن لاسجردی، الهام امین زاده، نادر طالب زاده، محمد اسماعیل کوثری، طاهره نظری، مجتبی رحماندوست، امیدوار رضایی، حسین مظفر، علی عباسپور تهرانی فرد و سعید محمدی است.

12) شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي (با عنوان فهرست وحدت)/ گرايش: اصولگرا

لیست 30 نفره شامل؛ غلامعلی حدادعادل، حجت الاسلام مصباحی مقدم، محمد نبی حبیبی، اسماعیل کوثری، سید علیرضا مرندی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، اسدالله بادامچیان، الهام امین زاده، فاطمه رهبر، فاطمه آلیا، حمید رسایی، بیژن نوباوه وطن، حسین طلا، مهرداد بذرپاش، حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد، مسعود میرکاظمی، حجت الاسلام کازرونی، حسین مظفر، سید مهدی هاشمی، حسن غفوری فرد، لاله افتخاری،حجت الاسلام حسین ابراهیمی، محمد نبی رودکی، مجتبی رحماندوست، ابراهیم انصاریان و حسین نجابت است.

13) جبهه بصيرت و بيداري اسلامي / گرايش: اصولگرا به دبير كلي شهاب الدين صدر

لیست 30 نفره شامل؛ سید مهدی هاشمی، طيبه صفايي، مرتضي آقاتهراني، حسن غفوری فرد،احمد زمانی، روح الله حسینیان، عل یاصغر زارعی، صفار زاده، نامجو، سید محمود نبویان، قاسم روانبخش، حمید رسایی، بهنام ملکی، مهدی کوچک زاده، امیدوار رضایی، محمد سلیمانی، ناصر سقای بی ریا، سید کمال سجادی، مهرداد بذرپاش، بیژن نوباوه وطن، محمد رضا مرندی، زهره سادات لاجوردی، ایراندخت فیاض، نظری مهر، حسن حمید زاده، مسعود میرکاظمی، محمد کوثری، حمید فرمانی و سید محمد طباطبایی است.

14) جبهه مردم سالاري / گرايش: اصلاح طلب – به دبيركلي مصطفي كواكبيان

لیست 15 نفره شامل؛ سه لای جلودارزاده، سیدحسین هاشمی، علیرضا محجوب، الهه راستگو، علی مطهری، حجت الاسلام علی عسگری، کاتوزیان، حجت الاسلام ناصری زنجان، علی عباسپور، حجت الاسلام محمد جعفری، سیدمرتضی موسوی، سید علی خادمی، مینا صف یخانی، محمدعلی رجای ینیا، علیرضا نژا دصاحبی را برای لیست خود در تهران اعلام کرده است.

15) جبهه جوانان ايران امروز / گرايش: اصولگرا – اصلاح طلب

لیست 30 نفره شامل؛ غلامعلی حداد عادل، حجت الاسلام کازرونی، مسعود میرکاظمی، سیدحسین هاشمی، علیرضا محجوب، محمدنبی حبیبی، محمد رضا باهنر، احمد توکلی، حسین فدایی، علی مطهری، حجت الاسلام ابوترابی فرد، حجت الاسلام آقاتهرانی، سید مرتضی موسوی، مهرداد بذرپاش، حسین مظفر، محمد علی رجایی نیا، مهدی کوچک زاده، بیژن نوباوه، الهه راستگو، سهلای جلودارزاده، فاطمه آلیا، زهره طبیب زاده، اسماعیل کوثری، محمد سلیمانی، حمید رضا
کاتوزیان، علی اصغر زارعی، علیرضا زاکانی، علی عباسپور فرد، حسن غفوری فرد و علیرضا مرندی است.

16) ائتلاف كانديداهاي مستقل سراسر كشور / گرايش: مستقل

لیست 30 نفره شامل؛ علی مطهری، احمد توکلی، حسین رمضانی خردمردی، علی عباسپور، حمیدرضا کاتوزیان، مهرداد بذرپاش، حسین مظفر، سید ابوالفضل ابوالفضلی، نصرت الله اکوانیان، آزاد امیدوار، مهدی باسمچی، علی بدیع زاده، علی بختیار گلپایگانی، قاسم بهرامی زاده نظر آبادی، افسر تدین خواه، ناهید تهرانی متین، عزیزالله جعفری، حجت الاسلام مرتضی چیت سازان، علی حسینی، نیلوفر حسینی ترکانی، محمد رضا دولتی، رحمان سعادت،حسین سفری شرفشاده، میرسعید صفوی، محسن رهنما، سعید فراهت، مرتضی مجیدی راد، سعید مشایی، لیلا کیوانفر و عمران مقصومی است.

17) حزب عدالت طلبان ايران اسلامي / گرايش: اصولگرا

لیست 11 نفره شامل؛ نعمت الله حکیم، بهزاد بهرامی نسب، عبدالله بازیار، سید مجید مطیعیان ،محمد جعفری، محمد بهمنی، حوریه خدائی، معصومه صیادیان، مسعود مسلمی فرد خالدی، محمد شیرزاد و مرتضی علی بهمنی است.

18) جبهه مردمي اصلاحات / گرايش: اصلاح طلب

لیست 20 نفره شامل؛ الهه راستگو، علیرضا محجوب، علی مطهری، سیدحسین هاشمی، سید مرتضی موسوی، محمد علی رجایی نیا، حجت الاسلام علی عسگری، حجت الاسلام مصطفی ناصری زنجانی،
سالار حسن زاده، وهاب عزیزی، محمدرضا طاهری کت هسری، مهدی سورانی، ابوالفضل قراخانی، حسن خزائی، سید کریم سادات مظلوم، سید علی محمد خادمی، بهنام ملکی، عباس بقایی، علیرضا نژادصاحبی و سید مهدی مرعشی است.

19) حزب تمدن اسلامي / گرايش: اصولگرا

لیست 15 نفره شامل؛ حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی، حجت الاسلام نواب، حجت الاسلام کازرونی، حجتالاسلام عسگری، حجت الاسلام ناصری، علی مطهری، حاج عبدالوهاب، عباسپور تهرانی، حسن غفور یفرد، امیدوار رضایی، حسین مظفر، علیرضا محجوب، حسن زمانی، الهام امی نزاده و اعظم قاسمی است.

20) جبهه دانشگاهيان انقلاب اسلامي / گرايش: اصولگرا

لیست 30 نفره شامل؛ غلامعلی حداد عادل، محمدرضا مرندی، حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد، ایراندخت فیاض، فرهاد جوانمردی، مسعود میرکاظمی،
علی اصغر زارعی، حجت الاسلام محمدرضا باقر زاده، محمد کوثری، محمد سلیمانی، حجت الاسلام حسینیان، طیبه صفایی، لاله افتخاری، الهام امین زاده، محمد هادی زاهدی وفا، حجت الاسلام نبویان، مهرداد بذرپاش، طالب زاده، سید علی ریاض، سیدکمال الدین سجادی، حسین نجابت، مجتبی میردامادی، محمد نبی حبیبی، سید مهدی هاشمی، احمد زمانی گندمانی، پرویز سروری، فاطمه رهبر و حسین طلا است.

منبع: روزنامه ایران، چهارشنبه 10 اسفند ماه، شماره 5022

 

متن PDF

 

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.