مدارک مورد نیاز داوطلبین خاص چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

1392/01/28 - 21:04

مدارک لازم جهت ثبت نام از داوطلبین چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران به شرح زیر است:

۱-    اصل شناسنامه عکس دار.
۲-    دو نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه.
۳-    اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت خدمت نظام وظیفه عمومی (ویژه آقایان).
۴-    چهار قطعه عکس جدید ۳*۴ پشت نویس شده با زمینه سفید.
۵-    اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی.
۶-    ارائه کد پستی محل سکونت.
۷-    اصل و تصویر مدرک تحصیلی ( حداقل کارشناسی یا معادل آن)
۸-    تکمیل فرم ثبت نام در سایت فرمانداری تهران.
۹-    ارائه فرم تکمیل شده ثبت نام در روز مراجعه برای ثبت نام.

***

همچنین:

۱- اصل و تصویر گواهی پذیرش استعفا ازسمت یا شغل جهت مشمولین ماده ۲۸ قانون.

۲- اصل و تصویرمدرک معتبر ایثارگری جانبازان ، آزادگان ، وفرزندان شهدا جهت برخورداری از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر را منتشر نماید و ظرف مهلت مقرر از داوطلبان عضویت در شوراها ثبت نام به عمل آورد . ( فرم شماره ۱۵ )
از دیگر مدارک لازم برای داوطلبان مشمول مواد فوق است.

الف : آیین نامه اجرائی

ماده ۴۷ ( اصلاحی ۱۵/۶/۱۳۸۵ ) – داوطلبان عضویت در شوراها در مهلت مقرر با مراجعه به فرمانداری و ارائه مدارک مورد نیاز شخصاً پرسشنامه اعلام داوطلبی را در حضور مسئول ثبت نام تکمیل می نمایند . مسئول ثبت نام پس از دریافت و تطبیق مشخصات سجلی داوطلب با اصل شناسنامه ، رسید مدارک و پرسشنامه را به وی تسلیم می دارد . ( فرم شماره ۱۷ )
Check Google Page Rank