انتصاب دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در استان کرمان

1398/11/20 - 10:40

دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در استان کرمان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، حسین رمضانی خردمردی با صدور حکمی منصور سعیدی را به عنوان دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان کرمان منصوب کرد.

ادامه مطلب…انتصاب دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در استان قزوین

1398/11/17 - 01:17

طی حکمی از سوی دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، مسعود عظیمی، دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان قزوین شد.

ادامه مطلب…دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان قم منصوب شد

1398/11/14 - 00:35

دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در استان قم منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، حسین رمضانی خردمردی با صدور حکمی دکتر عباس ملاتقی را به عنوان دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان قم منصوب کرد. ادامه مطلب…انتصاب دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان هرمزگان

1398/11/09 - 14:59

 طی حکمی از سوی دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، اصغر درویشی دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان هرمزگان شد. ادامه مطلب…دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان فارس منصوب شد

1398/11/09 - 14:55

دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در استان فارس منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، حسین رمضانی خردمردی با صدور حکمی سیدمصطفی قاسمی را به عنوان دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان فارس منصوب کرد.

ادامه مطلب…انتصاب دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در استان مرکزی

1398/11/09 - 14:51

طی حکمی از سوی دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، جواد ملکی دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان مرکزی شد. ادامه مطلب…انتصاب دبیر استانی ائتلاف کاندیداهای مستقل استان خراسان جنوبی

1398/11/09 - 14:45
دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل با صدور حکمی، دبیر استانی این ائتلاف در استان خراسان جنوبی را منصوب کرد.

ادامه مطلب…انتصاب دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در استان خراسان شمالی

1398/11/09 - 14:40

 طی حکمی از سوی دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، حسین محمدی دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان خراسان شمالی شد. ادامه مطلب…
Check Google Page Rank