در نشست معرفی اعضای ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور انجام شد: تبیین برنامه ها و شعار ائتلاف و اعلام «فهرست ائتلاف کاندیداهای مستقل تهران»

1398/11/29 - 11:20

مجلس یازدهم باید وزارت خانواده و مرکز ملی نظارت همگانی را تصویب کنند نشست خبری نامزدهای نهایی عضو ائتلاف کاندیداهای مستقل تهران در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اصحاب رسانه برگزار شد.

ادامه مطلب…جایگاه خانواده و نقش دولت (۳)

1394/09/30 - 14:43
 
متولی بحث خانواده در جامعه ما خیلی از سازمان ها هستند. شما هر جایی که بروید و بحث خانواده را مطرح کنید، می بینید که اقدامات خردی دارند انجام می دهند و یا خودشان را متولی می دانند چقدر می شود امکان سنجی کرد برای این یا چقدر به نظر شما ضرورت دارد که ما یک ستاد فرابخشی داشته باشیم در حوزه خانواده؛ که بتواند به مسایل خانواده هم با رویکرد علمی رو به رو شود و هم این را داشته باشیم که به مرحله اجرا در بیاورد. نه مثل طرحی که شما روی آن کار کردید که بحث علمی و پشتوانه داشته است، ولی اجرا نمی شود. خوب این نیازی هم نبوده است که این همه زمان رویش گذاشته شود. چقدر فکر می کنید که ما یک چنین ستادی داشته باشیم و اگر لازم نیست به کجا باید بسپاریم این را.


جایگاه خانواده و نقش دولت (۲)

1394/09/27 - 15:42
 
آیا به مداخله دولت در حوزه خانواده اعتقاد دارید؟
 
 به شدت معتقدم. ولی چه مداخله ای؟ از جنس عوامل اعدادی. دولت نمی تواند بگوید عاشق شو، آن به تو ربطی ندارد. عشق مال من است. قلب است دیگر؛ اما دولت می تواند شرایط تحکیم یک عشق پایدار را فراهم کند. شرایط اقتصادی اش را. امروزه اقتصادی که می گوییم، دامنه دارد. چرا طرح تسهیل ازدواج جوانان اجرا نشد؟ چرا مسکوت ماند؟ انگیزه و انگیخته طرح این بود که جوان ما سامان بگیرد. دختر ما سامان بگیرد و این معضل حل بشود؛ چون این معضل اگر حل نشد، معضلات بعدی را به همراه دارد. شما فکر می کنید، اگر ازدواج دائم بود، شرایط اعدادی و علّی آن بود، آن وقت این انواع و اقسام رفتار های ولنگ و وار وجود داشت؟ شرایط سخت شده است، شما چه طور می توانید؛ طرف یک کارمند است، اجاره چقدر است؟ ۱۰۰ متر بخواهد اجاره کند، چقدر باید پول بدهد، چقدر درآمد دارد؟ چقدر به او حقوق می دهند؟ از کجا بیاورد؟ این تازه بحث خانه اش است! بحث خورد و خوراکش، تفریحاتش، بیمه سلامتش و امثال ذلک. امروز بحث از حقوق اقتصادی و اجتماعی در میان است، اگر دولت ما وظیفه اجتماعی هم دارد و مردم یک حق اجتماعی برگردن دولت دارند، باید شرایط را تسهیل کنند. این که ما بیاییم صرفاً پنج میلیون و ده میلیون وام بدهیم؛ چه دردی را دوا می کند؟ 
 

ادامه مطلب…جایگاه خانواده و نقش دولت (۱)

1394/09/16 - 18:40

آقای دکتر خیلی تشکر می کنم از این که به ما وقت دادید، که از نظرات شما استفاده کنیم. در حوزه خانواده، همان طور که مطلع هستید، نظریه های مختلف وجود دارد؛ در واقع بین صاحب نظران، یک سری معتقدند که خانواده های ما دارد به سمت فروپاشی می رود و یک وضع بحرانی دارد و استناد می کنند به یک سری آمارها، که طلاق افزایش یافته، ازدواج کاهش داشته است و خیانت های زناشویی، هنجارشکنی های جنسی رو به افزایش است و غیره که حالا برای برخی آمار دارند و برخی را به صورت کیفی بیان می کنند. رویکرد دیگر هم، این است که ما یک دوره گذار را داریم طی می کنیم از یک دوره به یک دوره دیگر داریم می رویم و این تغییر شکل و بحرانها را خیلی عامل فروپاشی خانواده نمی بینند. از طرفی هم مصاحبه ای را شما انجام داده اید و یک نگاهی داشتید به این که خانواده بر می گردد به آن الگوی سنتی خود؛ یعنی آن الگوهایی که اساس و پایه اش عشق و محبت میان اعضای خانواده است. این یک نگاهی است که کمتر به آن ارجاع می شود و کمتر مورد توجه قرار می گیرد. شما به شرایطش هم اشاره فرموده بودید، که باید با توجه به شرایط زمانی و مکانی باشد. این نگرش، نگرش مهمی است؛ یعنی اگر ما یک نگاه منطقی داشته باشیم؛ قاعدتاً خیلی بدبینانه جلو نمی رویم. به قول خود شما به وضعیت خانواده امیدواریم. اولین سوال این است که ، اقتضائاتی را که ما به آن سبک خانواده برسیم و حداقل بازگشت به آن خانواده و الگوی سنتی را تسریع کنیم و این بحران را بتوانیم سریع تر کنترل کنیم؛ چه چیزهایی هست و شما چه راهکارهایی در این حوزه می بینید؟

ادامه مطلب…
Check Google Page Rank