برچسب: شریان

شریان تندروتر از جبهه پایداری؟: روایت فارس از تحرکات حمید رسایی برای انتخابات

فارس نوشت: شریان جریان جدیدی است که با محوریت حمید رسایی در قامت رئیس کمیته انتخابات وارد سپهر سیاسی کشور شد تا در انتخابات پیش رو فعالیت داشته باشد.   تحرکات مختلف احزاب و گروه...