بیانات رهبری

ویژگی های شهر اسلامی در نگاه مقام معظم رهبری

ویژگی های شهر اسلامیشوراهاى شهرى در فعالیتهاى خود باید به مختصات "شهر اسلامى" توجه كرده و خدمات شهرى را در جهت تأمین این مقصود به كارگیرند و بخصوص به معمارى و شهرسازى متناسب با حیات طیبه‌ى اسلامى به طور كامل توجه كنند. در شهر اسلامى، عدالت در تقسیم خدمات شهرى، تأمین آرامش روحى و امنیت معنوى، ظهور و اعتلاى مظاهر اسلامى و انقلابى، عمران و آبادى و زیبایى، حفظ طبیعت و فضای طبیعی , همه با هم باید مورد توجه قرار گیرد.

مطالعه بیشتر »ویژگی های شهر اسلامی در نگاه مقام معظم رهبری

بازخوانی: بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر تهران-82/7/19

رهبر معظم انقلاب اسلامى با ابراز خرسندى از تلاش هماهنگ شهردار و شوراى اسلامى شهر تهران براى خدمت به مردم، به مجموعه مديريتى تهران توصيه كردند: خدمت خالصانه به مردم را با توكل به خدا، »جديت و پيگيرى« و بهره گيرى از علم و هوشمندى ادامه دهيد تا پروردگار متعال علاوه بر اجر اخروى، رضايت و خرسندى مردم را بعنوان پاداش فورى خود نصيب شما كند.

مطالعه بیشتر »بازخوانی: بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر تهران-82/7/19