نامزدهای عضو ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

1398/11/30 - 17:48

http://eatelaf.ir/wp-content/uploads/Poster-Web.jpg

اعضای ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس:

۱- الهام امین زاده (فرزند مهدی، کد انتخاباتی: ۱۷۹۹)؛
۲- رامین مهمان پرست نودهی (فرزند داود کد انتخاباتی: ۸۲۷۱)؛
۳- محسن جلواتی (فرزند غلامعلی، کد انتخاباتی: ۲۷۸۸)؛
۴- طیبه نیک رفتار (فرزند غلامحسین، کد انتخاباتی: ۸۷۴۴)؛
۵- لیلا ناصری (فرزند علی، کد انتخاباتی: ۸۵۴۵)؛
۶- جهان بخش مصلحی (فرزند حسین، کد انتخاباتی: ۷۹۶۷)؛
۷- زینب چلبی ئی (فرزند سلطانعلی، کد انتخاباتی: ۲۸۱۹)؛
۸- غلامرضا الیاسی (فرزند علی اصغر، کد انتخاباتی: ۱۸۹۲)؛
۹- رجب پناهی (فرزند قنبر، کد انتخاباتی: ۲۴۵۴)؛
۱۰- حسن جمشیدی نژاد (فرزند حسین، کد انتخاباتی: ۲۷۷۴)؛
۱۱- باقر لطف اله پور (فرزند نور محمد، کد انتخاباتی: ۶۱۹۷)؛
۱۲- مرتضی چیت سازیان (فرزند غلام، کد انتخاباتی: ۲۸۲۸)؛
۱۳- حسین شریفی نیا (فرزند ذبیح اله، کد انتخاباتی: ۵۶۷۱)؛
۱۴- حسین شورورزی (فرزند علی، کد انتخاباتی: ۵۷۶۸)؛
۱۵- فاطمه داداشیان (فرزند داداش، کد انتخاباتی: ۴۵۵۸)؛
۱۶- سیدفرهنگ فصیحی لنگرودی (فرزند سیدمهدی، کد انتخاباتی: ۶۸۷۹)؛
۱۷- هادی یوسفی تربتی (فرزند قدیر مشهور به تربتی، کد انتخاباتی: ۸۹۸۷)؛
۱۸- علی فرح زاد (فرزند حسین مشهور به فرج زاده، کد انتخاباتی: ۶۸۲۷)؛
۱۹- ذوالفقار رشیدی (فرزند محمدرضا، کد انتخاباتی: ۴۸۵۱)؛
۲۰- علی اکبر مراتی (فرزند محمد، کد انتخاباتی: ۷۸۶۸)؛
۲۱- مهدی پروین (فرزند امیر، کد انتخاباتی: ۲۴۴۷)؛
۲۲- رضا حسینی (فرزند منتعلی، کد انتخاباتی: ۲۹۷۴)؛
۲۳- رضا شیرین آبادی فراهانی (فرزند محمدجواد، کد انتخاباتی: ۵۸۱۹)؛
۲۴- محمدرضا نعمتی ام آباد (فرزند شکراله، کد انتخاباتی: ۸۶۵۵)؛
۲۵- فرشاد فرهادی (فرزند علی، کد انتخاباتی: ۶۸۶۲)؛
۲۶- اسماعیل اسماعیل زاده (مشهور به آرش، فرزند ابراهیم خلیل، کد انتخاباتی: ۱۵۴۸)؛
۲۷- مریم باقری (فرزند قاسم، کد انتخاباتی: ۱۹۸۱)؛
۲۸- کیومرث یزدان پناه درو (فرزند مسلم، کد انتخاباتی: ۸۹۵۵)؛
۲۹- علی رزم آور (فرزند محمود، کد انتخاباتی: ۴۸۱۶)؛
۳۰- مرتضی مجیدی راد (فرزند صفر، کد انتخاباتی: ۷۶۴۸)


مربوط به:،،،،،
فرستاده شده در اخبار | بدون نظر

ارسال نظر


Check Google Page Rank