باهنر: عدم احراز صلاحیت نمایندگان معنا ندارد

1390/11/09 - 11:04

در حال حاضر صلاحیت تعدادی از نمایندگان مجلس احراز نشده است و در این مسئله باید به قانون توجه شود و صلاحیت نمایندگان یا باید تایید شود یا باید رد شود.

 نایب رئیس مجلس هشتم در جلسه غیرعلنی صبح امروز از رد صلاحیت نمایندگان انتقاد کرده است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا باهنر در آغاز جلسه غیرعلنی امروز گفت: نمایندگان افراد شناخته شده‌ای هستند که عدم احراز صلاحیت‌های آنها معنا ندارد.

وی تاکید کرده است: درحال حاضر صلاحیت تعدادی از نمایندگان مجلس احراز نشده است و در این مسئله باید به قانون توجه شود و صلاحیت نمایندگان یا باید تایید شود یا باید رد شود.
 

 Check Google Page Rank