قطب‌های ثروت و قدرت حق ندارند برای مردم نماینده تعیین کنند

1390/10/10 - 10:10

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به برنامه جریانات در انتخابات افزود: ما باید کسی را به مجلس بفرستیم که نماینده مصالح ما و باورهایمان باشد، نه نماینده ایل و تبارش باشد و بصیرت اینجا خیلی مهم است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: نماینده ملت باید ناظر به قدرت باشد و قطب ثروت هم حق ندارد نماینده تعیین کند و نمایندگان ملت باید مرزهای قدرت و ثروت را تعیین کنند و دانشجویان به جایگاه نخبگی و مرجعیت خودشان در انتخابات عمل نمایند و هر انتخاباتی می‌تواند محل نفوذ دشمن باشد و دشمن نباید مدافع آرمان‌های ما باشد.

پورمحمدی همچنین با اشاره به فساد بانکی اخیر اظهار داشت: کم‌کاری همه مسئولان اجرایی کشور موجب بروز فساد بانکی شده است و همه مسئولان به نوعی در این فساد درگیر بوده‌اند و نظام اداری نباید خود را در این پرونده بزرگ مبرا بداند و این قضیه در فرآیندهای مختلف شکل گرفته است.

 
Check Google Page Rank