اعضای شوراها با پرهیز از مسائل سیاسی مشکلات شهری و روستایی را رفع کنند

1396/02/10 - 08:54
عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با تاکید بر اینکه شوراها باید با پرهیز از مسائل سیاسی به دنبال رفع مشکلات شهری و روستایی باشند، گفت که در حال حاضر شوراها از اهداف اولیه خود یعنی داشتن نقش پارلمان‌های محلی دور شده‌اند که امیدواریم در دوره جدید به رسالت خود عمل کنند.

ادامه مطلب…بی اعتماد به شورا اما امیدوار

1396/01/23 - 08:02

آگاهی، تخصص‌گرایی و حساسیت به مسائل شهر از انتظارات تهرانی‌ها از شورای پنجم شهر است. تهرانی های ساکن جنوب شهر از اعضای آینده شورای شهر می خواهند تکلیف ساختمان‌های ناایمن را روشن کنند.

ادامه مطلب…
Check Google Page Rank