لیستی انتخاباتی با سرلیستی علی مطهری

1390/11/09 - 18:25

مشرق: قرار است در تهران لیستی انتخاباتی با سرلیستی افرادی چون علی مطهری و حمید رضا کاتوزیان تشکیل شود.

بدنه اصلی این لیست را منتقدان جدی دولت به ویژه دکتر احمدی نژاد تشکیل می دهند. برخی اعضای این لیست مدعی شده اند نماینده اول تهران از این لیست بیرون خواهد آمد.
Check Google Page Rank