رضا رحمانی به ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور پیوست

1386/12/16 - 16:16

رضا رحمانی به ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور پیوست  یک روز پس از اعلام عضویت عشرت شایق، نماینده فعلی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، دبیرکل ائتلاف از عضویت رضا رحمانی، دیگر نماینده این حوزه انتخاباتی به این ائتلاف خبر داد. ادامه مطلب…
Check Google Page Rank