دکتر حسن رضا یوسف وند، دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان اصفهان شد

1398/11/03 - 15:58

 حسن رضا یوسف وند، به عنوان دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان اصفهان منصوب شد. ادامه مطلب…انتصاب دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در استان آذربایجان غربی

1398/11/03 - 12:18

 طی حکمی از سوی دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، علی مصطفی زادگان دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان آذربایجان غربی شد.

 

ادامه مطلب…انتصاب دبیر استانی ائتلاف کاندیداهای مستقل استان کهگیلویه و بویراحمد

1398/11/01 - 12:29

دبیر استانی ائتلاف کاندیداهای مستقل در استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، حسین رمضانی خردمردی با صدور حکمی شهریار باقری را به عنوان دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد. ادامه مطلب…انتصاب دبیر استانی ائتلاف کاندیداهای مستقل استان کرمانشاه

1398/10/30 - 10:56

 دبیر استانی ائتلاف کاندیداهای مستقل در استان کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، حسین رمضانی خردمردی با صدور حکمی کرمرضا اوسطی را به عنوان دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان کرمانشاه منصوب کرد.  ادامه مطلب…دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در استان بوشهر منصوب شد

1398/10/28 - 17:48

دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، در استان بوشهر منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی ائتلاف کاندیداهای مستقل، حسین رمضانی خردمردی، طی حکمی آقای بهروز لیراوی را به عنوان دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان بوشهر منصوب کرد. ادامه مطلب…انتصاب دبیر استانی ائتلاف کاندیداهای مستقل استان چهارمحال و بختیاری

1398/10/28 - 17:37

دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل با صدور حکمی، دبیر استانی این ائتلاف در استان چهارمحال و بختیاری را منصوب کرد. ادامه مطلب…انتصاب دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در استان البرز

1398/10/28 - 17:28

طی حکمی از سوی دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، دبیر این ائتلاف در استان البرز منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی ائتلاف کاندیداهای مستقل، حسین رمضانی خردمردی، طی حکمی آقای دکتر سعید کریمی را به عنوان دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان البرز منصوب کرد.

ادامه مطلب…انتصاب دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در استان اردبیل

1398/10/28 - 17:25

دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، در استان اردبیل منصوب شد.


ادامه مطلب…
Check Google Page Rank