بی‌طرفی در برخورد با جریان‌های سیاسی مختلف اولویت مجریان انتخابات باشد

1390/09/23 - 10:43

دبیرکل دفتر تحکیم وحدت با تاکید بر اهمیت رعایت ادب و انصاف در برابر رقیب انتخاباتی گفت: گروه‌ها و احزاب سیاسی اثبات خود را در نفی دیگران دنبال نکنند، به معرفی خود بپردازند نه تخریب دیگران.

ادامه مطلب…
Check Google Page Rank