نامزدهای انحرافی‌، شش‌دانگ سند بیت‌المال را به نام خود زده‌ا‌ند

1390/11/06 - 09:00

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم، با بیان اینکه پشتوانه مالی نامزدهای جریان انحرافی، تخلفات انتخاباتی این افراد را افزایش داده است، گفت: درحالی که هزینه کردن یک ریال از بیت‌المال، احتیاج به اجازه مجلس دارد، جای سوال است که ثروت در اختیار برخی نامزدها از کدام بانک خارج می شود؟

ادامه مطلب…
Check Google Page Rank