انتصاب دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در استان خراسان شمالی

1398/11/09 - 14:40

 طی حکمی از سوی دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، حسین محمدی دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان خراسان شمالی شد. ادامه مطلب…سه عضو ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در استان سمنان مشخص شدند

1386/12/17 - 12:50

حسین رمضانی خردمردی، دبیر کل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور سه عضو قطعی ائتلاف کاندیداهای مستقل در حوزه های انتخاباتی سمنان، گرمسار و دامغان را به شرح زیر اعلام کرد: ادامه مطلب…انتصاب دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان سمنان

1386/12/16 - 11:20

انتیران: طی حکمی از سوی حسین رمضانی خردمردی، دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، آقای سیدعلیرضا هاشمی به عنوان دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان سمنان منصوب شد./۱۹
Check Google Page Rank