آمار نهایی ثبت نام داوطلبان در انتخابات مجلس نهم

1390/10/10 - 16:32

وزیر کشور با بیان این که از ۵ هزار و ۳۹۵ نفر داوطلب شرکت در انتخابات مجلس نهم ثبت نام به عمل آمده است، گفت: بیشترین ثبت نام مربوط به استان تهران با هزار و ۶۶ داوطلب شرکت در این دوره از انتخابات بوده است.

ادامه مطلب…
Check Google Page Rank