چگونگی شکل گیری

معرفی ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور

بسم الله الرحمان الرحیم

 * چگونگی شکل گیری

 با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر شریعت اسلام ناب محمدی (ص) و با اتکا به آرای مردم مسلمان ایران، به منصه ظهور رسید و متعاقب آن، مشارکت مردم در انتخابات‌های متعدد، تعیین کننده سرنوشت کشور شد.مطالعه بیشتر »معرفی ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور