چهره های معروف

چهره هاي معروف انتخابات مجلس نهم چه کساني هستند؟

ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس نهم که قرار است دوازدهم اسفند امسال برگزار شود، از شنبه در حالي آغاز شد که همچون دوره هاي اخير روزهاي اول چهره هاي شناخته شده چنداني براي ثبت نام در انتخابات اقدام نکردند. 

مطالعه بیشتر »چهره هاي معروف انتخابات مجلس نهم چه کساني هستند؟