وزارت خانواده

حسين رمضاني خردمردي

تشکیل وزارت خانواده؛ رسالت ائتلاف کاندیداهای مستقل

 حسین رمضانی خردمردی*

بيانات مقام معظم رهبری در سومين نشست انديشه‌هاى راهبردى‌ که روز چهارشنبه هفته گذشته با موضوع زن و خانواده برگزار شد، دغدغه معظم له درباره خانواده را بار دیگر عیان ساخته است.

مطالعه بیشتر »تشکیل وزارت خانواده؛ رسالت ائتلاف کاندیداهای مستقل

ائتلاف کاندیداهای مستقل: وزارت خانواده، حقوق ماهیانه و بیمه زنان خانه دار

این طرح در تورم تأثیر منفی ندارد چون هم اکنون هم این هزینه ها پرداخت می شود،اما از طریق سازمان های مختلف؛در حقیقت این پول هم اکنون در جامعه وجود دارد اما به جای زن خانواده،از طریق سازمانهای مختلف دولتی هزینه می شود.مطالعه بیشتر »ائتلاف کاندیداهای مستقل: وزارت خانواده، حقوق ماهیانه و بیمه زنان خانه دار