ورزشکاران

زمزمه های رد صلاحیت ورزشکاران در انتخابات شورای شهر پایتخت

هنوز تا اعلام رسمی تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، کمتر از یک هفته زمان باقی است، با این حال، همچنان اخبار غیر رسمی و حاشیه‌های دور و نزدیک، جو آرام ماراتن نفسگیر شورای شهر تهران را برهم می‌زند. امسال 3 هزار داوطلب شورای شهردر تهران برای صندلی‌های خیابان بهشت به رقابت می‌پردازند، اما در نهایت این 21 عضو شورا هستند که گوی سبقت را از سایرین می‌ربایند.

مطالعه بیشتر »زمزمه های رد صلاحیت ورزشکاران در انتخابات شورای شهر پایتخت