هویت ایرانی

افروغ: چگونه می‌شود کسی که گرین‌کارت دارد انقلابی باشد؟

عماد افروغ در گفتگویی که با روزنامه شرق داشته مطالبی راجع به اسلام و هویت ایرانی، دوم خرداد و موضوعات دیگر داشته که خلاصه صحبتهای وی به شرح زیراست:

مطالعه بیشتر »افروغ: چگونه می‌شود کسی که گرین‌کارت دارد انقلابی باشد؟