نمایندگان مجلس

پورمحمدی: کانون‌های ثروت و قدرت نباید در انتخابات دخالت کنند

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر این که نباید کانون‌های قدرت و ثروت در انتخابات دخالت کنند، گفت که باید همه مردم را به انتخاب نمایندگان دارای شخصیت، اندیشه، استقلال، جسارت، معتقد، آرمانگرا و کارشناس دعوت کنیم.

مطالعه بیشتر »پورمحمدی: کانون‌های ثروت و قدرت نباید در انتخابات دخالت کنند