نماینده متعهد

عماد افروغ: مطهری به عنوان یک نماینده مستقل، معتقد و متعهد، کار خود را کرد

دکتر عماد افروغ در گفتگو با فردا با اشاره به مطرح کردن طرح سئوال از رئیس جمهور توسط مطهری و پشت سر گذاشتن مراحل قانونی و جمع آوری امضا‌ها به حد کافی، گفت:مطالعه بیشتر »عماد افروغ: مطهری به عنوان یک نماینده مستقل، معتقد و متعهد، کار خود را کرد