نماينده مردم تبريز آذرشهر و اسكو

پزشکیان: جایگاه واقعی مجلس با حضور نمایندگان مستقل تحکیم می شود

خبر اختصاصی: مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: جایگاه واقعی مجلس با حضور نمایندگان مستقل تحکیم می شود.

مطالعه بیشتر »پزشکیان: جایگاه واقعی مجلس با حضور نمایندگان مستقل تحکیم می شود