ناصر نریمانی

ناصر نریمانی دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان اصفهان شد

دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان اصفهان منصوب شد.

دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، طی حکمی، ناصر نریمانی را به عنوان دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان اصفهان منصوب کرد.

مطالعه بیشتر »ناصر نریمانی دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان اصفهان شد