مهدی چمران

واکنش چمران به برخی رد صلاحیت ها!

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به رد چهره های مطرح در شورای شهر تهران توسط هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر تهران بیان کرد: رد این افراد نشان می دهد که نیازی به برگزاری انتخابات شوراها نیست چرا که هیات نظارت نتیجه انتخابات را رقم می زند.

مطالعه بیشتر »واکنش چمران به برخی رد صلاحیت ها!