منتخبان شورای شهر

بالاترين رای های 3 دوره انتخابات شورای شهر

به گزارش خبرآنلاين، هرچند شوراهاي شهر قاعدتا نبايد كاركرد سياسي داشته باشند و بيشتر نهادي اجتماعي-فرهنگي هستند، اما حداقل در تهران از نظر سياسي مورد توجه قرار مي گيرد. اين توجه در شوراي اول تا حدي بود كه عمده اعضا از چهره هاي سياسي شناخته شده بودند. البته امير عابديني به يمن مديرعاملي باشگاه پرسپوليس وارد شورا شد تا شناخته شدن به عنوان يك مدير صنعتي.

مطالعه بیشتر »بالاترين رای های 3 دوره انتخابات شورای شهر