مجمع محلات شهر تهران

مشارکت مردم در انتخابات شورای شهر هم گسترده خواهد بود

یک فعال سیاسی با اشاره به اهمیت انتخابات شورای شهر، گفت: مشارکت مردم در انتخابات شورای شهر باشکوه و گسترده خواهد بود. امیر قاسمی دبیرکل… مطالعه بیشتر »مشارکت مردم در انتخابات شورای شهر هم گسترده خواهد بود