لیست خدمتگزاران

لیست خدمتگزاران در انتخابات شورای پایتخت بزودی نهایی می‌شود

نامزد چهارمین دوره انتخابات شورای شهر در خصوص لیست خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت، گفت: ظرف 10 روز آینده لیست نهایی ارائه می‌شود.

مطالعه بیشتر »لیست خدمتگزاران در انتخابات شورای پایتخت بزودی نهایی می‌شود