لیست اصولگرایان

حداد عادل: منعی برای گنجاندن نامزدهای جبهه متحد در لیست سایر اصولگرایان نیست

ضو کمیته داوری جبهه متحد اصولگرایان گفت: اگر سایر گروه‌های اصولگرا اسامی نامزدهای جبهه متحد را در فهرست خودشان قرار دهند، مانعی ندارد.

مطالعه بیشتر »حداد عادل: منعی برای گنجاندن نامزدهای جبهه متحد در لیست سایر اصولگرایان نیست