قدرت و ثروت

معاون حزب موتلفه اسلامی: نامزدهای اصولگرا به کانون‌هاي قدرت و ثروت متصل نباشند!

معاون امور بين‌الملل حزب موتلفه اسلامي گفت: عاشورا نتيجه زاويه پيدا کردن دولت‌هاي اسلامي از آرمان‌هاي انقلاب و رهبري الهي است.

مطالعه بیشتر »معاون حزب موتلفه اسلامی: نامزدهای اصولگرا به کانون‌هاي قدرت و ثروت متصل نباشند!