غلامعلی حداد عادل

چرا نام علی مطهری در فهرست نخست جبهه اصولگرایان نیامد؟

 غلامعلی حداد عادل به مخالفت شدید با قرار گرفتن نام علی مطهری در فهرست جبهه متحد اصولگرایان پرداخت و اظهارات عجیبی را علیه وی بر زبان آورد. با وجود مخالفت شدید حداد عادل و یکی از افراد حامی وی، درباره مطهری رای گیری انجام شد و حداد در کمال شگفتی مشاهده کرد مطهری با کسب 7 رای از 12 رای، حائز اکثریت لازم برای قرارگرفتن در فهرست اصولگرایان شده است.

مطالعه بیشتر »چرا نام علی مطهری در فهرست نخست جبهه اصولگرایان نیامد؟