عضویت

بررسی درخواست های داوطلبان عضویت در ائتلاف کاندیداهای مستقل حوزه انتخابیه تهران

اولین جلسه بررسی درخواست های داوطلبان عضویت در ائتلاف در حوزه انتخاباتی تهران ساعت 6:30 عصر روز یکشنبه، مورخ 5/اسفند/86 برگزار می شود.مطالعه بیشتر »بررسی درخواست های داوطلبان عضویت در ائتلاف کاندیداهای مستقل حوزه انتخابیه تهران